Verantwoorde gezondheidsinformatie en -communicatie

VIVIQ staat voor verantwoorde gezondheidsinformatie en -communicatie, die begrijpelijk is voor de algemene bevolking. De naam komt van viva- "leven" en -iq, wat verwijst naar "intelligence", "informatie" en "communicatie". Het logo, een blauwe vlinder, wordt door PHÉRA naar voren geschoven als symbool voor verantwoorde gezondheidsinformatie en -communicatie.

Achtergrond

De VIVIQ-werkgroep, onze werkgroep voor verantwoorde gezondheidsinformatie en -communicatie, stelt algemene aanbevelingen op om de communicatie en informatie over gezondheid-gerelateerde onderwerpen van betere kwaliteit te maken. Daarnaast biedt de werkgroep specialistisch advies aan verschillende stakeholders die betrokken zijn bij gezondheidszorg en -producten, en overziet de werkgroep de kwaliteit van verschillende gezondheid-gerelateerde publicaties.

De werkgroep werd in het leven geroepen nadat ons grootschalige onderzoek concludeerde in de bevinding dat veel van de Nederlandstalige communicatie en informatie over gezondheid niet voldoet aan de Europese normen, onvoldoende rekening houdt met het recht op "informed consent" van patiënten en het recht van consumenten om voor de aankoop van een product correct geïnformeerd te worden over de eigenschappen van het product. Bovendien bleek de communicatie in veel gevallen voor de "normale mens" moeilijk om te begrijpen ... dat terwijl het over hun gezondheid gaat.

Overzicht van Algemene Aanbevelingen

Op regelmatige basis publiceert de werkgroep algemene aanbevelingen. De algemene aanbevelingen zijn gericht aan de verschillende stakeholders die met gezondheidszorg en -producten te maken hebben; gezondheidsprofessionals, producenten, distributeurs, handelaars, databank-beheerders, wetenschappers, regelgevende en toezichthoudende organen.

De aanbevelingen zijn bedoeld om gezondheidscommunicatie meer begrijpelijk te maken voor de algemene bevolking, de patiënt/consument en eindgebruiker. Daarbij hechten we belang aan feitelijke juistheid, eenduidigheid, efficiënte communicatie en het verminderen van risico's op misinterpretatie.

Specifieke Adviezen

Naast de algemene aanbevelingen adviseert de werkgroep gezondheid-stakeholders rond gezondheidsinformatie en -communicatie. Wij bieden bijvoorbeeld:

  • Partijen in de gezondheidszorg (artsen, apotheken, ziekenhuizen, etc): praktisch advies rond efficiënte gezondheidscommunicatie.
  • Partijen betrokken met de supply-chain van gezondheidsproducten (producenten, distributeurs, handelaars): praktisch advies rond kwalitatieve productinformatie en -communicatie en het opstellen, controleren, conformeren en redigeren van productomschrijvingen en het betrouwbaar beheer van systemen die zulke informatie verwerken.

Waarom is verantwoorde gezondheidscommunicatie belangrijk?

Informatie en communicatie zijn overal. Denk aan mensen die online informatie opzoeken over een gezondheidsprobleem; die raad vragen aan hun arts of apotheker, en andersom, gezondheidswerkers die mensen proberen uit te leggen wat het probleem is, hoe een geneesmiddel genomen moet worden. Maar ook de productinformatie bij gezondheidsproducten.

Efficiënte communicatie is niet vanzelfsprekend, zeker in een gesprek tussen een persoon met specialistische kennis en de "normale mens". Omdat het over de gezondheid van mensen gaat, is goede gezondheidscommunicatie erg belangrijk.

Waar de communicatie niet goed verloopt, komen misinterpretaties voor. Mensen begrijpen bijvoorbeeld hun diagnose niet; begrijpen niet hoe zij een bepaald geneesmiddel horen te gebruiken of waar een gezondheidsproduct voor dient.

Wat verstaan we onder "verantwoorde gezondheidscommunicatie"?

Onder communicatie verstaan wij de gedragingen van personen die tot doel hebben een consensus te bereiken over bepaalde informatie. Bij "gezondheidscommunicatie" heeft de informatie betrekking op de gezondheid.

Om het bereiken van een consensus over zulke informatie mogelijk en verantwoord te maken, moet de uitgewisselde informatie en de communicatie voldoen aan de volgende eigenschappen:

  • Begrijpbaar: beide partijen in het gesprek moeten begrijpen waar het over gaat.
  • Eenduidig: de communicatie moet op slechts één manier te interpreteren zijn.
  • Feitelijk correct: de uitgewisselde informatie moet naar waarheid zijn.
  • Efficiënt: de communicatie moet het beoogde doel bereiken.
  • Risico-verminderend: in de communicatie houden we rekening met het risico op misinterpretatie en ondernemen acties om het risico op mogelijk gezondheid-schadende misinterpretaties te verminderen.