Stage: Farmaceutische zorg (apotheker)

Stage binnen VIVIQ-werkgroep

De VIVIQ-werkgroep, onze werkgroep voor verantwoorde gezondheidsinformatie en -communicatie, stelt algemene aanbevelingen op om de communicatie en informatie over gezondheid-gerelateerde onderwerpen van betere kwaliteit te maken. Daarnaast biedt de werkgroep specialistisch advies aan verschillende stakeholders die betrokken zijn bij gezondheidszorg en -producten, en overziet de werkgroep de kwaliteit van verschillende gezondheid-gerelateerde publicaties.

De werkgroep werd in het leven geroepen nadat ons grootschalige onderzoek concludeerde in de bevinding dat veel van de Nederlandstalige communicatie en informatie over gezondheid niet voldoet aan de Europese normen, onvoldoende rekening houdt met het recht op "informed consent" van patiënten en het recht van consumenten om voor de aankoop van een product correct geïnformeerd te worden over de eigenschappen van het product. Bovendien bleek de communicatie in veel gevallen voor de "normale mens" moeilijk om te begrijpen ... dat terwijl het over hun gezondheid gaat.

Om tot gezondheidscommunicatie van hogere kwaliteit te komen, werkt de werkgroep een evidence-based model uit, gebaseerd op verschillende analyses (bijv. analyses van leesbaarheid, apodexis, tekstdoel, interpretatie, activatie). Op zijn beurt is dit model een instrument om te beoordelen hoe we bepaalde informatie goed kunnen overbrengen naar de bestemmeling, bijvoorbeeld een patiënt of consument.

Tijdens je stage draai je mee met de dagelijkse werkzaamheden van de werkgroep. Aan het begin van de stage krijg je uitgebreid uitleg over de gebruikte analyses en technieken, en leer je het model toe te passen in praktische casussen. Daarnaast ben je betrokken bij de verdere ontwikkeling van het model, waarbij je meewerkt aan onderzoek rond gezondheidscommunicatie en -informatie. Je past je inhoudelijke vakkennis en kritisch denkvermogen als apotheker toe bij het schrijven van aanbevelingen rond de informatie en communicatie over geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Heb je interesse in deze stageplaats? Contacteer ons dan op info@phera-care.be.

Stage: Voeding- en dieetkunde (diëtist)

Stage binnen VIVIQ-werkgroep

De VIVIQ-werkgroep, onze werkgroep voor verantwoorde gezondheidsinformatie en -communicatie, stelt algemene aanbevelingen op om de communicatie en informatie over gezondheid-gerelateerde onderwerpen van betere kwaliteit te maken. Daarnaast biedt de werkgroep specialistisch advies aan verschillende stakeholders die betrokken zijn bij gezondheid- en voedingsproducten, en overziet de werkgroep de kwaliteit van verschillende gezondheid-gerelateerde publicaties.

De werkgroep werd in het leven geroepen nadat ons grootschalige onderzoek concludeerde in de bevinding dat veel van de Nederlandstalige communicatie en informatie over gezondheid niet voldoet aan de Europese normen, onvoldoende rekening houdt met het recht op "informed consent" van patiënten en het recht van consumenten om voor de aankoop van een product correct geïnformeerd te worden over de eigenschappen van het product. Bovendien bleek de communicatie in veel gevallen voor de "normale mens" moeilijk om te begrijpen ... dat terwijl het over hun gezondheid gaat.

Om tot gezondheidscommunicatie van hogere kwaliteit te komen, werkt de werkgroep een evidence-based model uit, gebaseerd op verschillende analyses. Op zijn beurt is dit model een instrument om te beoordelen hoe we bepaalde informatie goed kunnen overbrengen naar de bestemmeling, bijvoorbeeld een patiënt of consument.

Tijdens je stage draai je mee met de dagelijkse werkzaamheden van de werkgroep. Je leert het model toe te passen in praktische casussen. In samenwerking met je stage-begeleider werk je aan opdrachten voor klanten. Je past je inhoudelijke vakkennis en kritisch denkvermogen als diëtist toe bij het schrijven van aanbevelingen rond de informatie en communicatie over gezonde voeding en voedingssupplementen.

Heb je interesse in deze stageplaats? Contacteer ons dan op info@phera-care.be.