PHÉRA Care

de werkgever voor ambitieuze zorg-professionals

Wetenschapspark Universiteit Antwerpen, te Niel

Trainee Health & Data (m/v) - Personalized Medicine

Stageplaats voor een eindverhandeling rond data in de gezondheidszorg met een link naar personalized medicine.

visual representation of the outcome of a sorting heuristic

Introductie van het project

Geneesmiddelen werken altijd tegen een genetische achtergrond. Verschillen in het genetisch profiel kunnen leiden tot verschillen in de respons op een geneesmiddel: geneesmiddelen kunnen voor mensen met een bepaald profiel minder goed werken of meer ongewenste effecten geven. 

Genetische variaties zijn niet homogeen verdeeld in de algemene bevolking, wat betekent dat je enkel een goede risico/baten-analyse van een geneesmiddel kunt maken, als de testpopulatie de genetische diversiteit van de populatie weerspiegelt. 

Wij zoeken een student, die ...

 • leergierig en gemotiveerd is;
 • nieuwsgierig is naar de toepassingen van data en informatie in de gezondheidszorg;
 • meer wil weten over data-wetenschappen en gerelateerde computer-vaardigheden (voorkennis niet vereist, interesse wel);
 • ervan houdt om uit te puzzelen hoe iets in elkaar steekt.

En verder ...

 • We bespreken het doel, de vereisten en de inhoudelijke verwachtingen van je eindverhandeling met je interne promotor.
 • In samenspraak met de universiteit of externe partijen is een labo-experimenteel deel mogelijk; zelf hebben we deze voorzieningen niet.

Wat gaat u doen?

 • U reviewt publicaties van de bevindingen uit clinical trials met betrekking op een geneesmiddel(groep) en doet hier meta-analyse op.
 • U verzamelt gegevens in genoom-databanken om meer inzicht te krijgen in genetische variaties die een invloed kunnen hebben op de bindingsaffiniteit van het geneesmiddel voor het doelwit, bij bepaalde (sub)populaties. 
 • U zoekt in de literatuur naar patronen, om een idee te vormen of bepaalde (sub)populaties meer of andere ongewenste effecten ervaren van het geneesmiddel
 • U communiceert uw bevindingen in een presentatie, een gastles of een artikel, gericht op het brede, geïnteresseerde publiek.
 • U leert over data-processing, data-analyse, het beschrijven van zaken in de realiteit in data-modellen, het converteren van data tot informatie en inzicht, en computer-technieken om te werken met data.  

Wilt u meer weten?

Spreekt het u aan om uw thesis bij ons te schrijven? Djazz vertelt u graag wat we voor u kunnen doen.

Djazz Lazeroms

Apotheker en data-wetenschapper
d.lazeroms@phera-care.be

Trainee HD Personalized Medicine