PHÉRA Care

voor alle facetten van gezondheid en welzijn

PHÉRA Care

voor alle facetten van gezondheid en welzijn

Gezonder worden en blijven, en ons goed voelen, is zelden een doel dat we kunnen bereiken door op één aspect van onze gezondheid te focussen. We moeten aandacht hebben voor de algehele gezondheid van een persoon, en daarbij oog hebben voor preventie. Dat is de geïntegreerde benadering van gezondheidszorg, die centraal staat in ons gezondheidsnetwerk.

We dragen allemaal ons steentje bij

Gezond en gelukkig leven, dat willen we allemaal. Om dat doel te bereiken, zijn in het landschap van de gezondheidszorg allerlei specialismen ontstaan, waarin ieder op zijn eigen manier een steentje bijdraagt. Specialisatie is goed, maar het kan er ook voor zorgen dat mensen het overzicht kwijtraken.

PHÉRA gelooft in de kracht van samenwerking; in leren van elkaar en in het benutten van elkaars sterktes.

 

Wie kan deelnemen in PHÉRA's gezondheidsnetwerk?

Wie kan deelnemen in PHÉRA's gezondheidsnetwerk?

Mensen. Vrij letterlijk, want gezondheid is iets wat ons allemaal aangaat. Meer concreet bestaat ons netwerk uit de partijen hiernaast:

Mensen. Vrij letterlijk, want gezondheid is iets wat ons allemaal aangaat. Meer concreet bestaat ons netwerk uit de partijen hieronder:

team spirit, teamwork, community-2447163.jpg

Gezondheid als
een team effort

Gezondheids-
beroepen

De grootste groep binnen het netwerk zijn beoefenaars van een gezondheidsgerelateerd beroep, zoals artsen, apothekers, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, psychologen, opticiens, audiologen, logopedisten, diëtisten, diabetes-educators, tabakologen, alsook lifestyle-coaches, enzovoorts.

Brede bevolking
& patiënten

Verder is er een belangrijke vertegenwoordiging van de brede bevolking en patiënten. Wij zijn er immers van overtuigd dat je enkel een goed systeem van gezondheidszorg kunt organiseren door in gesprek te gaan met de bevolking, patiënten, hun naasten, mantelzorgers en patiënten-organisaties.

Initiatiefnemers
& innovators

Daarnaast is het gezondheidsnetwerk bedoeld als een katalysator voor ontwikkelingen die de gezondheid bevorderen. Zo kunnen ook onderzoeksgroepen, bedrijven, organisaties en andere initiatiefnemers op vlak van gezondheids- en welzijnsbevordering en ziektepreventie deelnemen.

Wat doet het netwerk?

Praktische samenwerking

Door samen te werken, kunnen beoefenaars van gezondheidsgerelateerd beroepen hun cliënten meer volledige zorg bieden. Een multi-factoriële benadering van gezondheid en welzijn moedigt ons bovendien aan om de persoon achter de zorgvraag te zien, en biedt mogelijkheden om preventief te werk te gaan.

Wij zetten daarbij in op heel concrete samenwerkingsverbanden. Enkele voorbeelden:
  • Een diëtist en apotheker evalueren de supplementen die worden gebruikt door de topsporterts, die worden begeleid door een kiné-praktijk.
  • Een audioloog bezoekt verschillende apotheken om daar gehoor-metingen te doen en hoor-advies te geven.
  • Een kinesitherapeut en een psycholoog werken samen een bewegingstherapie uit voor neerslachtige personen.
  • Een apotheker controleert samen met de thuisverpleging de medicijnkastjes van patiënten op geneesmiddelen die de patiënt niet meer gebruikt.

Denk-tank

Welke verwachtingen hebben mensen tegenwoordig omtrent gezondheid en welzijn? Hoe kunnen we daaraan voldoen en wat hebben we daarvoor nodig? Hoe kunnen we nieuwe inzichten en technieken omzetten naar praktisch bruikbare gezondheidsbevorderende middelen, die beschikbaar zijn voor de brede bevolking?

Door in gesprek te gaan, ideeën en expertise uit te wisselen, geven we een impuls aan ontwikkelingen die de gezondheid en het welzijn van de bevolking ten goede komen.

Wilt u meer weten over onze samenwerkingsverbanden?

Geert-Jan gaat graag met u in gesprek over onze visie omtrent een geïntegreerde gezondheidsbenadering en een future-proof benadering van gezondheid en welzijn.

Geert-Jan Batterink

Co-founder
g.batterink@phera-care.be

Wilt u meer weten over onze samenwerkings-
verbanden?

Geert-Jan gaat graag met u in gesprek over onze visie omtrent een geïntegreerde gezondheidsbenadering en een future-proof benadering van gezondheid en welzijn.

Geert-Jan Batterink

Co-founder
g.batterink@phera-care.be

Gezondheidsnetwerk