Bij iedere apotheek zijn talloze gezondheidsbevorderende producten zonder voorschrift verkrijgbaar. Het apotheekteam kan u adviseren in uw zoektocht naar een bepaald product. Maar wat als uzelf wilt zoeken? Of op uw gemak producten wilt vergelijken? Vaak is het moeilijk om op het internet betrouwbare en eenduidige informatie te vinden.

Wat is "Over the Counter"?

Over the Counter  is een initiatief van PHÉRA om betrouwbare informatie over gezondheids-, zelfzorg-  en verzorgingsproducten beschikbaar te maken voor het brede publiek. Achter de schermen van Over the Counter zit de grootste databank van België met informatie over voorschriftvrije apotheek-producten.

In Over the Counter kun je allerlei informatie over apotheek-producten vinden, zoals:

Over the Counter  wordt opgezet met het brede publiek als doelgroep, al kan het zeker ook door artsen, apothekers, apotheek-assistenten geraadpleegd worden, in hun zoektocht naar een product. Het is bedoeld als een platform voor betrouwbare en begrijpelijke informatie over voorschriftvrije gezondheids-, zelfzorg-  en verzorgingsproducten. 

Veel gestelde vragen

PHÉRA heeft expertise in het beheren van zeer grote databanken, en dat is nodig voor het Over the Counter-initiatief. Wat uitzonderlijk is, is dat die expertise niet alleen komt van ICT’er, maar dat er ook medisch personeel direct betrokken is bij de opbouw van de databank.

Daarbij streven wij een sterk onafhankelijk karakter na, om de gebruikers te kunnen voorzien van objectieve en betrouwbare informatie. PHÉRA brengt de aangeleverde informatie samen met informatie uit bronnen-onderzoek, en vormt dat om tot een bruikbaar geheel.

Over the Counter is erop gericht een bron van informatie te zijn voor het algemene publiek, met informatie over voorschriftvrije geneesmiddelen, gezondheids-  en verzorgingsproducten. Deze informatie zal algemeen beschikbaar worden gesteld aan het publiek.

PHÉRA onderzoekt voortdurend welke vragen mensen hebben over geneesmiddelen en verzorgingsproducten, en in functie daarvan wordt de informatie in Over the Counter uitgebreid.

Over the Counter wordt geen vervanging van het advies van arts of apotheker. Het kan het gezondheidszorg-professionals wel ondersteunen in het geven van advies en het beantwoorden van vragen. Het is vaak moeilijk om betrouwbare informatie te vinden, zeker over voorschriftvrije apotheek-producten. Dat is waar Over the Counter op inzet.

De producenten van apotheek-producten hebben de mogelijkheid om product-informatie aan te leveren en zo onder de aandacht te brengen bij mensen met interesse in hun producten.

Ook bij veel voorschriftvrije apotheek-producten is het nodige onderzoek gedaan; Over the Counter is ook een platform waar artsen, apothekers en andere geïnteresseerden die informatie kunnen terugvinden.

Binnen Over the Counter worden uw producten opgenomen in een bepaalde categorie, naar gelang hun toepassing, en worden de producten opgenomen in vergelijkingstools op basis van de productspecificaties.

PHÉRA organiseert onderzoeken naar de gebruikservaringen van het brede publiek met apotheek-producten. Voor u als producent zijn deze onderzoeken vaak interessant; hierin werken wij samen met producenten.

Wilt u meer weten of wilt u uw producten laten opnemen in Over the Counter, neem dan contact op.

Momenteel kunnen we nog geen schatting geven over de datum waarop Over the Counter beschikbaar zal worden, omdat dit afhankelijk is van een groot aantal zaken.

Op dit moment zijn we bezig producten op te nemen de databank, in vier verschillende talen, het nodige bronnen-onderzoek te doen en vergelijkingstools te ontwikkelen. 

Buiten de newsfeed wordt geen ruimte geboden voor advertenties of promoties. 

In de newsfeed zal er een mogelijkheid bestaan voor de producenten van apotheek-producten om bijvoorbeeld nieuwe producten onder de aandacht te brengen. Daarnaast zal er een column zijn waarin periodisch een bepaald gezondheidsthema besproken wordt, waarbij producten worden aangehaald en waar ruimte is voor een advertentie, onder de strikte voorwaarde dat de informatie in de advertentie objectief en niet misleidend is.