Bij PHÉRA vinden we dat goede gezondheidszorg beschikbaar zou moeten zijn voor iedereen. Wij zijn ervan overtuigd dat een goed systeem van gezondheidszorg een onmisbare pijler is voor een betere kwaliteit van leven, voor de hele samenleving. Voor goede gezondheidszorg is een aantal zaken nodig, zoals betrouwbare gezondheidsinformatie en voldoende beschikbaarheid van bekwaam personeel.

Onbeschikbare geneesmiddelen zijn ondertussen een aanhoudend probleem. Aan het begin van 2022 wordt de gezondheidszorg geconfronteerd met de onbeschikbaarheid van meer dan 600 verschillende geneesmiddelen. De kans is groot dat u al te maken heeft gehad met de nadelige gevolgen van geneesmiddelen-onbeschikbaarheden. Uw arts en apotheker proberen u te helpen door naar een alternatief te zoeken, maar al die geneesmiddelentekorten leveren de gemiddelde Belgische apotheek ondertussen wekelijks 6 à 7 uur extra werk op.

Sinds het begin van corona-pandemie wordt gemonitord hoe de beoefenaars van de medische beroepen hun werkbelasting ervaren. Deze onderzoeken bevestigden wat we al lang voor corona wisten: de gezondheidszorg komt handen te kort. Meer nog, een alarmerend hoog aantal van de bevraagden gaf aan een ander beroep te overwegen.

Bij PHÉRA besloten we dit anders moet:

Wij werken op verschillende pistes om de werkbelasting in de gezondheidszorg te verminderen:

  • Wij zetten onze expertise met informatie-systemen in voor toepassingen in Health en Pharma, zoals:
    • Systemen die administratieve taken van zorgprofessionals overnemen, zodat zij zich kunnen focussen op de zorg voor patiënten;
    • Applicaties die zorgprofessionals ondersteunen in hun beroep, zoals onze databank met oplossingen voor onbeschikbare geneesmiddelen;
    • Platformen om betrouwbare gezondheidsinformatie algemeen beschikbaar te maken voor het brede publiek.
  • Wij zijn overtuigd in de kracht van samenwerking. We zetten multidisciplinaire samenwerkingsverbanden op, die de “work life balance” in de gezondheidszorg ten goede komen en die patiënt centraal zetten in de zorg.

Wat doet PHÉRA voor mij?

De kans bestaat dat u nog nooit van PHÉRA heeft gehoord: wij zijn een jong bedrijf en ons werk situeert zich meer “achter de schermen” van de gezondheidszorg. Voor ons staat u echter centraal. Hoe u ons werk kunt begrijpen? Wij helpen het gezondheidszorg-personeel om u te helpen. 

Hoe we dit doen?

PHÉRA is zelf een werkgever en opdrachtgever in de gezondheidszorg: wij leveren extra werkkracht aan gezondheidszorg-instellingen. Hierin fungeren wij ook als een schakel tussen gezondheidszorg-instellingen en zelfstandig gezondheidszorg-personeel, waarbij wij garanties kunnen geven over de kwaliteit van de geleverde zorg. Zo weet u zeker dat u goede zorg krijgt, ook als uw vaste verpleger in het weekend vervangen wordt, als uw huisarts met zwangerschapsverlof is of uw vaste apotheker op vakantie.

Daarnaast ontwikkelt PHÉRA tools die gezondheidsprofessionals ondersteunen in hun werk. Deze tools nemen het gezondheidspersoneel bijvoorbeeld een hoop papierwerk uit handen, zodat zij zich kunnen focussen op de effectieve zorg voor u. Andere tools stroomlijnen informatie over gezondheid en geneesmiddelen, om uw arts en apotheker een hoop zoekwerk te besparen.