Bij PHÉRA begrijpen we hoe lastig de onbeschikbaarheid van geneesmiddelen is. De voorbije jaren zijn geneesmiddelen-onbeschikbaarheden wereldwijd een steeds groter probleem geworden en wij verwachten dat dit probleem zomaar zal verdwijnen. Wij weten ook dat het voor u als arts of apotheker niet altijd eenvoudig is om een oplossing te zoeken, tussen uw andere werk door.

De oplossing voor onbeschikbare geneesmiddelen nog maar enkele muisklikken van u verwijderd

Door onze Informatievoorziening Onbeschikbare Geneesmiddelen (IOG) zal de oplossing voor een onbeschikbaar geneesmiddel nog maar enkele muisklikken van u verwijderd zijn. Onze aanpak van geneesmiddelen-onbeschikbaarheden onderscheidt zich van alle andere initiatieven op dit vlak, in het opzicht dat wij al in actie springen zodra een onbeschikbaarheid zich aankondigt. Zo hebben wij al een oplossing klaar, voordat het probleem zich voordoet bij u in de apotheek of praktijk. 

Hoe lost PHÉRA geneesmiddelen-onbeschikbaarheden op?

Ons plan van aanpak is gebaseerd op drie peilers:

Wij detecteren (dreigende) geneesmiddelen-onbeschikbaarheden in de gegevens die gedeeld worden door het FAGG, farmaceutische bedrijven en groothandelaars-verdelers. Zeer uitzonderlijk melden apotheken een onbeschikbaarheid die nog niet door ons gedetecteerd was; gewoonlijk gaat het dan om een product dat als medisch hulpmiddel geregistreerd is.

Aan iedere onbeschikbaarheid wordt een uniek volgnummer toegekend, zodat ondubbelzinnig over geneesmiddelen-onbeschikbaarheden kan worden gesproken en de evolutie van een onbeschikbaarheid gevolgd kan worden.

Voor iedere onbeschikbaarheid afzonderlijk bepalen apothekers van onze informatiedienst of er een eenvoudige oplossing mogelijk is, zoals het afleveren van een andere specialiteit met hetzelfde actieve bestanddeel of het afleveren van een kleinere verpakking.

Voor andere onbeschikbaarheden is de oplossing niet zo eenvoudig. Ook (of juist) dan bewijst de IOG haar nut. Enkele situaties:

 • Soms is een therapie-aanpassing nodig. We geven duidelijk aan in welke gevallen hier zeker een arts bij betrokken moet worden en geven waarschuwingen voor bijvoorbeeld patiënt-specifieke eigenschappen of co-medicatie die de voorgestelde therapie-aanpassing voor bepaalde patiënten minder geschikt maakt.
 • In andere gevallen is een magistrale bereiding de oplossing voor een onbeschikbaarheid: dan bieden we voorschrijf-hulp voor artsen, zodat zij de magistrale bereiding correct kunnen voorschrijven, ook wat betreft de terugbetaling voor de patiënt. Voor de apothekers voorzien wij bereidingsprotocols en weegfiches, zodat de patiënt zeker een kwalitatief en veilig geneesmiddel krijgt.
 • Bij complexe onbeschikbaarheden of de onbeschikbaarheid van specialistische geneesmiddelen vragen de apothekers van onze informatiedienst advies aan expertpanels. Deze focussen op bepaalde geneesmiddelenklassen of de geneesmiddelen die gebruikt worden in een bepaald specialisme. Wij communiceren de oplossing die het expertpanel voorstelt naar de aangesloten leden. Zo kunnen we het advies van experten inwinnen, zonder zij de hele dag gebeld worden met vragen over onbeschikbare geneesmiddelen.

Vaak werkt de ene geneesmiddelen-onbeschikbaarheid andere in de hand. Nadat we een oplossing hebben voorgesteld, monitoren we continu of de oplossing nog altijd bruikbaar is.

Verder worden de gegevens gearchiveerd van geneesmiddelen die opnieuw beschikbaar zijn, net als die van onbeschikbaarheden die te lang voortduren om nog van een tijdelijk probleem te kunnen spreken. Zo houden we de informatie in de databank actueel.

Tarieven

Apotheek Pakket

10.00
/ maand
Excl. BTW , driemaandelijks gefactureerd.
Toegang tot databank
Downloadbare bereidingsprotocollen
Sluit apotheken binnen uw keten voordelig aan

Ziekenhuis Pakket

Op offerte, prijzen excl. BTW, maandelijks gefactureerd.
Toegang tot databank voor alle specialisten en ziekenhuisapothekers
Downloadbare bereidingsprotocollen
Informatie afgestemd op het formularium van uw ziekenhuis

Arts Pakket

7.00
/ maand
Excl. BTW , driemaandelijks gefactureerd.
Toegang tot databank
Voorschrifthulp magistrale bereidingen
Sluit collega's binnen uw praktijk extra voordelig aan

Op dit moment zijn we nog bezig om de laatste puntjes op de i te zetten. Wilt u op de hoogte gebracht worden wanneer de applicatie klaar is voor gebruik? Laat dan uw gegevens hieronder achter. 

  Veel gestelde vragen

  Momenteel zijn we begonnen aan een pilot onder een aantal apotheken en huisartsen, om feedback vanuit de praktijk te krijgen. We wachten met het volledig lanceren van de applicatie, omdat we zeker willen zijn dat we u een goed-werkende tool kunnen aanreiken.

  De apothekers bij de informatiedienst van PHÉRA besteden veel tijd aan de zoektocht naar het meest geschikte alternatief voor ieder onbeschikbaar geneesmiddel. Wij ontvangen hiervoor geen budget vanuit de overheid of verenigingen. Wij vinden het erg belangrijk dat de oplossingen die wij voorstellen, gebaseerd zijn op wetenschap en vrij zijn van sponsoring vanuit de farmaceutische industrie.

  Nee. Bij PHÉRA vinden we het veilig gebruik van geneesmiddelen erg belangrijk. Het wisselen tussen geneesmiddelen moet altijd gebeuren onder de supervisie van een arts of apotheker. Zij kunnen oordelen of de voorgestelde oplossing ook in uw geval een goede oplossing is.

  Wij blijven onze diensten voortdurend uitbreiden om nog meer voor u te kunnen betekenen. Op dit moment slagen wij erin een oplossing voor te stellen voor vrijwel alle onbeschikbare geneesmiddelen, en gewoonlijk voordat de onbeschikbaarheid merkbaar wordt in de apotheek.

  Expertpanels worden samengesteld uit artsen, apothekers en wetenschappers die gespecialiseerd zijn of een specifieke interesse hebben in een bepaalde klasse van geneesmiddelen of aandoeningen waarvoor die geneesmiddelen worden gebruikt.

  Deelname aan een Expertpanel is de eigen keuze van de arts of apotheker; wij nodigen u enkel uit voor de Expertpanels waar u in geïnteresseerd bent en het staat u altijd vrij om niet op de uitnodiging in te gaan. Bij PHÉRA begrijpen we dat artsen en apothekers het geregeld druk hebben met andere zaken. Tegelijkertijd zijn we ervan overtuigd dat deelname aan een Expertpanel een mooie kans is om multidisciplinair samen te werken aan de oplossing van een probleem in de gezondheidszorg, waar gezondheidsspecialisten en patiënten inmiddels dagelijks mee geconfronteerd worden.

  Deelname aan een Expertpanel kan zo eenvoudig zijn als feedback geven op een voorgestelde oplossing of het bijwonen van een korte(!) virtuele vergadering, waar de verschillende mogelijke oplossingen overwogen worden.