Bij PHÉRA zijn we overtuigd van de kracht van informatie. Patiënten die goed geïnformeerd zijn over de oorzaken van hun aandoening en over het correct gebruik van geneesmiddelen, hebben een grotere kans dat de behandeling het gewenste resultaat heeft. Medisch personeel dat goed geïnformeerd te werk gaat, kan patiënten beter helpen.

De informatiedienst van PHÉRA ontwikkelt databanken met gezondheid-gerelateerde informatie. Daarbij vinden we het belangrijk dat de informatie voldoet aan onze kernwaarden:

De aanpak van PHÉRA onderscheidt zich in het opzicht dat erkende gezondheidszorgbeoefenaars heel direct betrokken zijn bij de opbouw van de databanken en de informatie die daarin wordt opgenomen. Wij ontwikkelen informatiesystemen voor zowel medisch personeel als voor het algemene publiek:

Onbeschikbare Geneesmiddelen

Onze Onbeschikbare Geneesmiddelen-databank stelt alternatieven voor bij onbeschikbare geneesmiddelen. Deze databank is enkel toegankelijk voor artsen en apothekers.

Over The Counter

Over The Counter is een databank voor het brede publiek met informatie over geneesmiddelen, gezondheids- en verzorgingsproducten die vrij van voorschrift te verkrijgen zijn bij de apotheek.